person using macbook pro on brown wooden table

STRUKTURA WŁADZY

Te środki panowania klasowego są trzech zasadniczo rodzajów: przymusu, produkcji, indoktrynacji. Klasa panująca, która dysponuje środkami przymusu to klasa władców danego społeczeństwa; pozostała jego część to klasa obywateli. Określenie to ‘wyrażające materialistyczne rozumienie władzy – odwołuje się wyłącznie do dyspozycji pewnymi środkami materialnymi, a mianowicie przymusu, i to dyspozycji faktycznej. To ostatnie znaczy, że władcą jest się całkiem niezależnie od tego, czy zajmuje się stosowne role instytucjonalne.Takie rozumienie pojęcia władzy było już wykładane we wcześniej­szych pracach z zakresu nie-Marksowskiego materializmu historycznego [Nowak 1983 a, 1985 b]. Wsparte na nie-Ewangeliczny m modelu człowieka prowadzi wszakże do reinterpretacji wcześniejszych ustaleń, a także do pewnych nowych konsekwencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *