woman in white crew neck t-shirt sitting by the table with macbook

SYMETRYCZNA OSOBOWOŚĆ

Symetryczna niejako osobliwość ujawnia się w drugiej sytuacji granicznej, kiedy to jednostka napotyka z kolei na- życzliwość ekstremalną; znaczy to, wedle przyjętych definicji, że osoba A sprawia to, co li ceni sobie najwyżej. Otóż i w tym wypadku nie jest tak, by sprawdzała się zależność liniowa „im bardziej ludzie są życzliwi dla człowieka, tym bardziej człowiek jest życzliwy dla ludzi”, czy też że życzliwość obdarowanego dla darczyńcy rośnie odpowiednio do wielkości daru. Jest tak – i to też tylko z grubsza – do pewnego tylko górnego pułapu życzliwości (nazwijmy go z tej racji obszarem miłości bliźniego): wtedy to obdarowywany odpowiada dobrem na dobro, jakiego doznaje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *