person using macbook pro on black table

STOPIEŃ ZRÓŻNICOWANIA

Jeżeli stopień jego faktycznego zróżnicowania jest stosunkowo duży i zróżnicowanie nie odnosi się do opakowania,- lecz do samego produktu, sprzedaż anonimowa może być.pro- . wadzona jedynie przy pośrednictwie jednego hurtownika w da- , nym kraju. W takich warunkach eksporter nie ma bezpośred­niego wpływu na wielkość sprzedaży towaru na danym rynku; może na nią wpływać jedynie pośrednio, a mianowicie obniża­jąc cenę towaru od hurtownika i równocześnie żądając od niego również obniżenia marży detalicznej, co powinno wpłynąć na spadek ceny detalicznej. Wykorzystanie wspomnianego kariału dystrybucji na rynku obcym jest najmniej korzystne dla przed­siębiorstwa eksportującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *