person using macbook pro on black table

ROLA HURTOWNIKA

Rola hurtownika w obrocie, towarami konsumpcyjnymi może być większa lub mniejsza. Zależy to przede wszystkim od tego, czy eksporter na danym rynku zajmuje stanowisko pasywne, czy aktywne.’W pierwszym przypadku rola hurtownika jest większa, w drugim mniejsza. Krańcowym przykładem pasywnej pozycji eksportera na rynku obcym jest, to już ustaliliśmy wyżej, sprzedaż anoni­mowa. W takiej sytuacji cena detaliczna towaru jest określana przez firmę importującą lub przez poszczególne firmy importu­jące, jeżeli “więcej takich przedsiębiorstw, zakupuje dany towar od eksportera. Występowanie większej liczby firm importują­cych jest jednak możliwe jedynie w przypadku, kiedy towar jest jednorodny lub gdy jest względnie mało zróżnicowany w stosunku do podobnych towarów sprzedawanych przez kon­kurentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *