person using laptop

NIE WSZYSTKIE DEFINICJE

Jeszcze inny;autor, określa kanały dystrybucji jako „pośrednich sprzedawców, którzy włączają się między podsta­wowe źródło dostawy i ostatecznego konsumenta”We wszystkich wyżej przytoczonych definicjach określa się kanały dystrybucji jako czynniki, które włączają się między producenta a konsumenta w związku z przenoszeniem towaru. Nie wszystkie natomiast definicje określają, iż w czasie tej drogi może nastąpić zmiana własności towaru. Zauważa to W. R. Da- vidson i próbuje zdefiniować kanały dystrybucji jako „drogę przyjętą dla transferu tytułu do produktu od jego pierwszego właściciela i (zazwyczaj producenta) do jego ostatniego właści­ciela .1- użytkownika przedsiębiorcy lub ostatecznego konsu­menta” .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *