ODPOWIEDNIE URZĄDZENIA

Eksporter nie, posiada odpowiednich urządzeń do nadania towarowi takich kształtów, jakie są powszechnie stosowane na rynku kraju importującego lub nie-jest w stanie opakować to­waru zgodnie z wymogami rynku zakupu;   eksporter może w poważnym stopniu pokryć zapotrzebo­wanie rynku importowego na dany towar, może również opako­wać go podobnie jak jego konkurenci (jeżeli towar jest sprze­dawany w opakowaniu), jednakże ze względów obiektywnych lub subiektywnych nie może (lub nie chce) oddziaływać na dany rynek w takiej skali, aby po oznakowaniu towaru własną marką osiągnąć wielkość sprzedaży równą możliwościom eks­portowym przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *