three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard

ODPOWIEDNIE URZĄDZENIA

Eksporter nie, posiada odpowiednich urządzeń do nadania towarowi takich kształtów, jakie są powszechnie stosowane na rynku kraju importującego lub nie-jest w stanie opakować to­waru zgodnie z wymogami rynku zakupu;   eksporter może w poważnym stopniu pokryć zapotrzebo­wanie rynku importowego na dany towar, może również opako­wać go podobnie jak jego konkurenci (jeżeli towar jest sprze­dawany w opakowaniu), jednakże ze względów obiektywnych lub subiektywnych nie może (lub nie chce) oddziaływać na dany rynek w takiej skali, aby po oznakowaniu towaru własną marką osiągnąć wielkość sprzedaży równą możliwościom eks­portowym przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *