man in blue shirt using computer

JESZCZE BARDZIEJ SPECYFICZNA SPRZEDAŻ

Jeszcze bardziej specyficzna jest sprzedaż eksportowa przed­miotów ‘folklorystycznych, kultu lub kultury narodowej. W od­niesieniu do przedmiotów folklorystycznych najbardziej:celowe okazuje się tworzenie przez eksportera własnych punktów sprzedaży detalicznej. Rozproszenie bowiem sprzedaży wśród innych przedmiotów, np. w’sklepach z pamiątkami, znacznie zmniejsza efekt ich oddziaływania, podczas gdy skupione w jed­nym’punkcie sprzedaży dają doskonałe wyobrażenie nie tylko o  poszczególnych sprzedawanych przedmiotach, ale również o    kulturze ludowej kraju eksportującego, spełniają więc rolę nie ; tylko handlową. Ponieważ nabywcy rekrutują się przeważnie spośród warstw o wysokim standardzie życiowym, nie jest konieczne utrzymywanie dużej liczby punktów sprzedaży w jed­nym  mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *