Top view of anonymous woman in casual wear sitting on floor with laptop and smartphone and creating plan on notebook while resting during break in modern living room

POSIADANIE KILKU SKLEPÓW

Wystarcza posiadanie kilku takich sklepów w większych ośrodkach kraju. Istotne jest jednak ich usytuowa­nie, powinny zawsze znajdować się w dzielnicy, w której zloka­lizowane są najbardziej ekskluzywne sklepy. Jeżeli przewiduje  się sprzedaż wśród ludności miejscowej pochodzącej z kraju eksportującego, wówczas celowe okazuje się ulokowanie sklepu . w miejscu największego skupiska emigranckiego.-W przypadku dużego zbytu może się okazać celowe, dla zachowania elastycz­ności podaży; stworzenie specjalnego magazynu. Często jest to rozwiązywane w ten sposób, że jeden ze sklepów posiadający -największe zaplecze magazynowe stanowi niejako bazę zaopa­trzeniową dla pozostałych sklepów znajdujących się w innych punktach kraju importującego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *