person holding pencil near laptop computer

KORZYSTANIE Z PODWÓJNEGO KANAŁU

Eksporter może zdecydować się na korzystanie z podwójnego kanału dystrybucji na rynku kraju kapitalistycznego nie tylko wtedy, kiedy sprzedaje cały swój towar, przeznaczony na ten rynek pod własną marką handlową. W odniesieniu do niektó­rych towarów spożywczych (np. masło, dżemy) może on nie być w stanie rozprowadzić towar przeznaczony na dany . rynek po oznakowaniu go własną marką handlową. Przyczyny tego mogą być trojakie. Jedna — to stosowanie przez kraj importujący ograniczeń ilościowych przywozu i niemożność uzyskania przez eksportera kwoty na tyle dużej, aby celowe było równoczesne v korzystanie z różnych kanałów dystrybucji. Druga — to brak technicznych możliwości opakowania w odpowiedni sposób ca­łej potrzebnej ilości i rozprowadzenia jej między odbiorców (np. brak. odpowiednio wydajnych urządzeń do formowania i opakowywania).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *