person holding pencil near laptop computer

TWÓRCA JEST TWÓRCĄ

Bo twórca jest twórcą na tyle, na ile potrafi wykroczyć poza to, co zastał. Akt twórczy jest naprawdę twórczy jedynie wtedy i tylko w tej mierze, w jakiej jest przekroczeniem zewnętrznego przymusu, który niesie rzeczywistość zastana: przekroczeniem osią­gniętego stopnia zbiorowej świadomości, przekroczeniem nakazów zdrowego rozsądku aprobowanych przez powszechną opinię, przekro­czeniem aktualnego stanu posiadania danej dziedziny wied2y lub sztuki, przekroczeniem jakiejś powszechnie podzielanej normy, niedo­pełnieniem jakiegoś oczywistego dla współczesnych oczekiwania. Można powiedzieć to prościej. Akt twórczy jest „twórczy” właśnie w tym stopniu, w jakim jest wolny – i tylko poprzez swą wolność daje się definiować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *