people sitting at the table

UKŁADY MECHANIZMÓW REGULACJI PSYCHICZNEJ

Z zaprezentowanej powyżej problematyki wyłonione zostaje co następuje:Istnieje kilka jakościowo różnych standardów ewaluacyjnych ze względu na występowanie różnych mechanizmów regulacji postępo­wania.Każdy z tych mechanizmów może dominować w procesie regulacji postępowania zależnie od wielu różnych okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych.Strategii nowego indywidualizmu, która tu będzie nazywana iozwojo- wą, odpowiada określona hierarchia standardów ewaluacyjnych, a więc i układu mechanizmów regulacji psychicznej.Zintegrowany Model Regulacji Psychicznej, czyli ZiMoReP, jest złożonym modelem podstaw czynności psychicznej jednostki w danych warunkach (por.: Tąb. 1). Funkcjonuje on w oparciu o 3 zasady.Pierwszą jest stwierdzenie, że poza patologią nie istnieje liniowa zależność przyczynowo-skutkowa między dwoma izolowanymi składnikami Modelu. Działa on jako całość, a zależnie od celów, warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz od wyników działania zmieniają się konfiguracje powiązań wewnętrznych i zewnętrznych. Dynamika modelu spełnia kryteria zasady boot-strap [Capra 1987].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *