writing person beside glass filled with black liquid on turned off iPhone in front of turned on MacBook Air on table

PRZYKŁAD POSTULOWANEGO TYPU

Przykładem postulowanego typu ładu społecznego mającego eliminować uprzywilejo­wanie grupowe jest koncepcja anarchistyczna, która – pominąwszy jej subtelne odmiany – zakładała realizację wartości indywidualnych. A właśnie pełna realizacja wartości indywidualnych jest w społeczeństwie najbardziej utrudniona. Ograniczoność dóbr powszechnie pożądanych powoduje bowiem, iż dąży się do stworzenia postaci ładu społecznego opierającego się na „sprawiedliwych” regułach dystrybucji tych dóbr. Podstawą owej sprawiedliwości czyni się zasługi, wkład pracy, potrzeby, zaradność, zdolności itd. itp. Historia myśli i historia społeczeństw jest przykładem ciągłego szukania reguł najbardziej sprawiedliwych, jest też przykładem kolejnych fiask owych reguł w sytuacjach, gdy zostają wcielone w życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *