person using macbook air on white table

POŚREDNIE OGNIWA SPRZEDAŻY W KRAJU EKSPORTUJĄCYM

Producent wytwarzający na eksport w kraju socjalistycznym . nie ma wpływu na wybór pośredniego ogniwa sprzedaży na rynku wewnętrznym, nie ma również wpływu na wybór.pośrednich ogniw zbytu za , granicą, z wyjątkiem przedsiębiorstw  produkcyjnych, które prowadzą eksport samodzielnie. Nie jest to rezultatem stosowania w handlu, zagranicznym kraju socja­listycznego samej zasady monopolu handlu zagranicznego, , lecz wynika z przyjętych kryteriów, odnoszących się do podziału- kompetencji odnośnie do działalności eksporterów zawodowych. W obrocie’handlowym: na świecie stosuje się trzy takie kry­teria: kryterium geograficzne, kryterium branżowe i kryterium towarowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *