person using smartphone and laptop at the same time

ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY WARTOŚCIAMI

Dlatego też można sądzić, że rozbieżność między wartościami Hedonicznymi, Społecznymi i Postulowanymi będzie miała inny charakter niż rozbieżność między wartościami Postulowanymi i Norma­tywnymi. W pierwszym wypadku rozbieżność ta może zostać łatwo zredukowana w wyniku procesów racjonalizacyjnych bez szkody dla wiodącej roli wartości w danej sytuacji najsilniejszej. Możemy przeciez odczuwać dumę z odczuwania bólu lub uznać przegraną za dowód naszej szczególnej właściwości stawiającej nas ponad wygrywającymi. Proces uzgadniania odbywa się wewnątrz podmiotu. Natomiast w wypadku rozbieżności z Wartością Normatywną rzecz ma się inaczej.Pojawia się sprzeczność między podmiotem – jego rozumieniem świata siebie w tym świecie, a światem – jego regułami, koniecznościami.Tu trzeba pogodzić się z jego regułami, koniecznościami przypadkami. Tu trzeba pogodzić się z jedną z dwóch możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *