three person using laptops

BYCIE W ŚWIECIE

To bycie w świecie odnosi się wszakże do różnych obszarów aktywności człowieka. Alienacja byłaby więc kategorią odnoszącą się do zjawisk negatywnych, będących „efektem” systemowych ograniczeń różnych wymiarów aktyw­ności człowieka, podmiotowość zaś wyrazem ich przezwy ciężarna. Jednostka jest bowiem gombrowiczowskim „kosmosem” ogniskującym w sobie różnorodne przejawy owego świata. Jest unikalnym bytem istniejącym dla siebie. Jest też elementem większych całości, jak grupy społeczne, społeczeństwa, czy wreszcie ludzkość jako odrębność gatunkowa istniejącym dla siebie w tych ale i dla tych zbiorowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *