person typing on Apple Cordless Keyboard

W OKREŚLONYCH SYTUACJACH

Aktualizują się w określonych sytuacjach podobnie jak Wartości Hedoniczne, niezależnie od racjonalnych przesłanek działania, często są z himi sprzeczne. W psychologii społecznej są one traktowane łącznie z Wartościami Hedonicznymi jako „postawy” to jest powodem nieustannych kłopotów z zakresem tego pojęcia, utożsamianego nieraz funkcjonalnie nawet z kategorią osobowości.Już z definicji wynika, że Wartości Hedoniczne i Wartości Społeczne formowane są w kodach konkretnych; Wartości Hedoniczne w Kodzie Popędowym i być może w Kodzie Monokonkretnym [Ibidem ss. 150- 161]. Mamy tu do czynienia z wyraźnymi reakcjami emocjonalnymi wrodzonymi lub też z diadami wyuczonymi. Natomiast Wartości Społeczne wymagają już Kodów Polikonkretnych. Ontologiczriie stano­wią one złożone sieci informacyjne o funkcji zbliżonej do tej, która przypisywana jest w Regulacyjnej Teorii Osobowości Reykowskitgo Sieciom Ewaluacyjnym. Natomiast Wartości Hedoniczne odpowiadają w konwencji RTO mechanizmom emocjonalno-popędowym [Peykowski 1978]. Jest tu orientacja, nie ma jeszcze poznawania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *