Photo of Man Holding a Book

NATURA WŁADZY

Symetryczna względem powyższej jest postawa, którą określimy mianem bogobojności. Zajmuje ona w całym obszarze interakcji postawę normalną, ale nie pozwala się zbiesić, to znaczy, zachowuje. Spróbujmy wykorzystać uprzednie ustalenia w teorii władzy. Powiemy, ze osoba Y panuje potencjalnie nad osobą X wtedy i tylko wtedy, gdy Y jest w stanie stworzyć stany rzeczy, na które X odpowiada zniewoleniem, a więc skłonnością do realizacji preferencji Y-a. Jeżeli Y rzeczywiście takie stany rzeczy stwarza, a więc doprowadza faktycznie do zniewolenia X-a, mówimy, że panuje on nad J-em efektywnie Odpowiednio można byłoby mówić o panowaniu i egzekwowaniu panowania. Zamiast mówić, że 7 panuje nad AT-em mówić też niekiedy będziemy, że X jest poddanym y-ka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *