Photo Of People Near Wooden Table

POWIĘKSZENIE SWOJEJ SFERY

Zawsze znajdą się między nimi tacy, którzy zmierzają do powiększenia swojej sfery wpływu a im bardziej są w tym efektywni, tym łatwiej eliminują tych, którzy stawiają sobie inne cele. W konsekwencji, po upływie pewnego czasu (izolowana) klasa władców zawiera już tylko tych, którzy zmierzają do maksymalizacji swej sfery wpływu. W rezultacie zaś tych zabiegów poszczególnych władców rośnie sfera regulacji władczej jako całość.Odnotować trzeba, że tak skonstruowane pojęcie sfery wpływu, a w konsekwencji także zakresu regulacji władczej, opiera się na dość silnej idealizacji – oto zakłada się, że poszczególne preferencje poszczególnych jednostek nie są uhierarchizowane, w związku z czym sterowane przez nie działania mają jednakowe wagi. Tak, rzecz jasna, nie jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *