man writing on glass board

SFERA WPŁYWU

Powiemy, że sferą wpływu danej jednostki jest zbiór działań obywatelskich przez nią zniewolonych; zbiór ten jest więc sumą klas działań sterowanych przez poszczególne preferencje danej osoby a wy­konywanych przez poszczególnych obywateli. Jeśli, dajmy na to, osoba ta charakteryzuje się wiązką preferencji Pv …, P*, to sfera jej wpływu jest sumą następujących zbiorów działań: działania obywateli A:, …, An, realizujące preferencję P^ działania obywateli Bv …, Bm realizujące preferencję P2……… ; działania obywateli Bv Cp realizujące preferencje Pk. Sfera wpływu określona jest przeto przez liczebność zbioru działań obywatelskich, które urzeczywistaniają preferencje panującego. Weźmy teraz pod uwagę klasę władców jako całość. Każdy w ładca ma pewną sferę wpływu. Otóż suma sfer wpływów wszystkich władców to zakres regulacji władczej. Zakres regulacji władczej rośnie w wyniku konkurencji między władcami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *