Concentrated female entrepreneur typing on laptop in workplace

W OBSZARZE POLA PSYCHICZNEGO

Przyglądając się składnikom ZiMoReP-u można stwierdzić, że jedne z nich są standardami ewaluacyjnymi per se, inne natomiast w większym lub mniejszym stopniu spełniają kryteria wartości określa­nych w psychologii społecznej jako wartości kognitywne, a więc wynikających z określonego rozumienia rzeczywistości lub skierowa­nych wobec niej postulatów. W obszarze pola psychicznego są tam zarówno „Walencje” dodatnie, jak ujemne. ajbardziej jednoznaczne i proste są wartości aktualizo­wane w systemie standardów umieszczonych w ZiMoReP-ie pod nazwa zbmrczą „Postawy Emocjonalne”, a więc wrodzone lub wyuczone odruchy emocjonalne [Ibidem, ss. 276-295], Pomijam tu dla uproszcze­nia^ Motywację Tła i Mechanizmy Obronne. W zasadzie nie mają one ci. raczej mówiąc – żadne treści nie są im immanetnie przypisane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *