person in yellow dress shirt using black laptop computer

PRZYPISANA ROLA

. Rodzina, klasa szkolna, grupa rówieśnicza są środowiska­mi, w których osoba ma przypisaną rolę, pozycję i które wyróżniają się jak .jednostki kulturowe swoistym zestawem zasad działania, stosunków osobistych, stereotypów, a nieraz całych ideologii. Jednostka przez sam akt bycia uczestnikiem, a właściwie składnikiem tych grup, nabywa określonych właściwości psychicznych. Taką nabywaną w procesie cztnia się społecznego realnością jest właśnie Wiedza Naturalna. Podobnie jak w wypadku Postaw Emocjonalnych jest ona nabywana spontanicznie w tym sensie, że nie jest wynikiem intencjonalnej tywnosci jednostki skierowanej na wytworzenie owej Wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *