EKSPORT Z KRAJU

W rezultacie eksporter z kraju, którego towar jest obłożony wyższym cłem, znajduje się w gorszej sytuacji konkurencyjnej niż jego partner z kraju, którego towary korzystają z ulg celnych. Te różnice muszą być brane pod uwagę przez eksportera przy ustalaniu ceny ofertowej maszyny. Może to stanowić również pewien ele­ment w jego polityce cenowej, o czym jeszcze będzie mowa niżej.     Podobne znaczenie jak cło mają inne opłaty (podatki itp.) po­bierane w kraju : importującym od towarów zagranicznych. Dotyczą one jednak z reguły wszystkich eksporterów w jedna­kowym stopniu, nie mają więc z tego punktu widzenia charak­teru dyskryminującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *