Photo Of People Near Wooden Table

PRODUCENT W KRAJU

Producent z kraju socjalistycznego ma znacznie mniejsze mo­żliwości, ustalenia swoich kosztów wytwarzania w . dewizach. W rezultacie wyznaczana przez!niego cena na nowy produkt sprzedawany na rynku obcym na podstawie zasady kalkulacji dewizowej mogłaby być tak niska, że nie byłby on w stanie za­spokoić popytu (ze względu na zbyt niską cenę mógłby go rów­nież nie wzbudzić), lub też zbyt wysoka. W tych warunkach kalkulacja dewizowa może stanowić jedynie element pomocni­czy przy ustalaniu ceny eksportowej. Ustalenie ceny. detalicznej jest w takim przypadku możliwe w .wyniku przeprowadzenia odpowiednich badań w kraju importującym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *