three person using laptops

W DZIEDZINIE OBROTU

Wprawdzie jak ustaliliśmy wyżej, w tej dziedzinie obrotu koszty transportu nie mają tak dużego znaczenia dla polityki cenowej, jak w handlu towarami masowymi, to jednak znaczna różnica odległości między krajem eksportera a rynkiem impor- towynrw porównaniu do odległości od tego,rynku do krajów głównych konkurentów może stanowić przyczynę zróżnicowania ceny. Jeżeli ta różnica wynosi np. 50/o na korzyść jednego z eksporterów, może on przy kalkulacji ceny ofertowej wyko­rzystać to w ten sposób, że ustala w ofercie koszty frachtu w rzeczywistej wysokości, lecz równocześnie podnosi cenę pod­stawową o połowę tej różnicy. W ten sposób przy równych in­nych warunkach; jest konkurencyjny w stosunku do innych partnerów, a równocześnie osiąga pewien dodatkowy zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *