person typing on Apple Cordless Keyboard

SPECYFICZNE CECHY CEN

Eksporter z kraju socjalistycznego wywożący towar do innego kraju socjalistycznego dokonuje kalkulacji dewizowej w iden­tyczny sposób jak przy obrocie z krajami kapitalistycznymi. Do­tyczyło metod obliczania zarówno poszczególnych składników kosztów wytwarzania, jak i innych składników ceny (kosztów przewozu i ubezpieczenia, marż handlowych, wskaźnika geo­graficznego). Bierze on również (lub powinien brać) pod uwagę wszelkie inne zagadnienia ^wiązane z oddziaływaniem na rynek partnera, z perspektywami zbytu oraz konkurencyjnością jego ceny w stosunku do cen innych zagranicznych firm sprzedają­cych do danego kraju swoje towary. Podobnie ma się sprawa ze związkiem jakości towaru eksportowanego do kraju socjali­stycznego z jego ceną itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *