person using both laptop and smartphone

W ODNIESIENIU DO WYWOZU TOWARÓW

Podobnie ma się rzecz w odnie­sieniu do wywozu towaru na targi międzynarodowe, i .’ .; r . W celu większego zainteresowania producentów, działalnością na rynkach obcych zamierza się wprowadzić również inne formy stosunków między producentem a eksporterem (sprzedaż eks­portowa na zasadzie komisu, działalności agencyjnej przedsię­biorstw handlu zagranicznego na rzecz eksporterów bezpośrednieh itp.).Wybór, określonego kanału dystrybucji na .rynku obcym uzależnia eksporter od tego, czy kanał ten umożliwia mu w spo­sób‘najbardziej doskonały osiągnięcie ‘ wyznaczonych .celów, które zamierza osiągnąć na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *