Woman Sitting in Front of Macbook

W POLSKIEJ PRAKTYCE

W praktyce polskiego handlu .zagranicznego najszerzej sto­suje się kryterium towarowe, nie występuje natomiast kryte­rium geograficzne, w rezultacie przedsiębiorstwo wytwarzające na eksport jest niejako przypisane do eksportera zawodowego, w którego gestii znajduje się dany produkt. Przyznanie uprawnień eksportowych kupcom zawodowym znajduje swoje uzasadnienie. Eksporter zawodowy reprezentuje z reguły w danej dziedzinie cały. potencjał eksportowy kraju ^ ; i w związku z tym posiada odpowiednią „pozycję przetargową” na rynkach obcych. Łatwiej mu prowadzić prawidłową politykę .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *