Woman in Blue Suit Jacket

PODSTAWOWY MINUS

Podstawowym minusem prowadzenia eksportu przez wyspe­cjalizowane przedsiębiorstwa jest oderwanie producenta od -rynku zbytu za granicą ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Wpływa to przede wszystkim na jakość produktu (o czym pisaliśmy wyżej) oraz na słabe zainteresowanie się eksportem , i w rezultacie konieczność zmuszania producenta do przystosowywania produktu przez niego wytwarzanego do wymogów rynków obcych: Producent nie jest zainteresowany, w osiągnię­ciu przez towar odpowiedniej marki: za-granicą, gdyż tej marki nie „tworzy”, uwzględnia więc on te wymogi niechętnie; .w. stopniu minimalnymi Oderwanie, od rynku obcego może również wpływać na zmniejszenie-‘elastyczności:podaży na rynkach obcych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *