person using macbook air on brown wooden table

ORGAN CENTRALNY MONOPOLU

Organ centralny monopolu handlu zagranicznego ma tu bowiem możność szybkiego skontaktowania się z przedsiębiorstwami eksportującymi i uzgodnienia z nimi zasad postępowania w kon­kretnej sytuacji (celowość przyznania kredytu państwowego, , spowodowanie zmniejszenia importu w obrotach clearingowych, gdy występują trudności sprzedaży na danym rynku itp.). Po­nadto, ze względu na łączenie w przedsiębiorstwach handlu za­granicznego działalności eksportowej z działalnością importową, łatwiej jest ustrzec się w takim przypadku przed równoczesnym   importem i eksportem tego samego rodzaju towaru. W gestii jednego przedsiębiorstwa znajduje się bowiem z reguły zarówno eksport, jak i import tych samych grup towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *