woman in white crew neck t-shirt sitting by the table with macbook

WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WIĘKSZE RYZYKO

Od eksportera może on domagać się jedynie zachowania określonej jakości to­waru i przestrzegania ustalonych terminów dostaw, aby mógł sam z kolei zachować odpowiednią elastyczność podaży. Większą odpowiedzialność i większe ryzyko związane ze sprzedażą towaru ponosi eksporter sprzedając towar oznako­wany własną marką i wykorzystując jako pośrednie ogniwo sprzedaży jednego lub kilku hurtowników — importerów. Jest to przypadek działania na rynku obcym wymagający większej aktywności eksportera. W takiej sytuacji hurtownik odgrywa istotną rolę jako czynnik ułatwiający rozprowadzenie towaru eksportera na danym rynku. Posiada on kontakty handlowe z różnymi ogniwami dystrybucji na tym rynku, z organizacjami handlu spółdzielczego, z dyrekcjami wielkich domów towaro­wych lub supermarketów w różnych częściach danego kraju itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *