person writing on white paper

OBRÓT SUROWCAMI

W tej części opracowania zwrócimy więc uwagę jedynie na te zagadnienia, które w tej dziedzinie (cenowej) różnią obrót między krajami socjalistycznymi od obrotu z krajami kapitalistycznymi.W dziedzinie obrotu surowcami i innymi towarami masowymi, które są przedmiotem ciągłych obrotów w ramach wspólnoty krajów należących do Bady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, przyjmuje się dla tych towarów cenę światową występującą w pewnym momencie lub średnią z pew­nego okresu. Określa się ją jednak jako obowiązującą na pe­wien, dłuższy lub krótszy okres.- Uzasadnieniem dla stosowania tej metody ustalania cen jest zasada planowania gospodarczego obowiązująca w krajach socjalistycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *