Z PUNKT WIDZENIE INTERESÓW

Z’punktu widzenia interesów gospodarki narodowej istotne, jest przede wszystkim to, że W zamian za całą wartość transakcji otrzymuje się określoną sumę w walucie kraju importującego. Z tego więc. punktu widzenia wskaźnik geograficzny powinien być zastosowany oddzielnie do każdej wymienionej w ofercie ceny końcowej. Eksporter nie może jednak w ofercie tłumaczyć, dlaczego np. różnica między ceną fob a cif jest wyższa, niż to wynika z różnicy, kosztów, które są łatwe do obliczenia przez importera, tak jak nie może w niej podać, że żąda za swój to­war ceny.wyższej w danym kraju niż w innym dlatego, że uważa, iż wyższy jest. poziom cen w tym. kraju lub uważa, iż mniej warta jest jego waluta. W tej sytuacji istnieje więc pewna rozbieżność między interesami gospodarki narodowej jako. całości a jej ogniwem — przedsiębiorstwem eksportują­cym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *