Crop unrecognizable coworkers in formal wear standing at table with laptop and documents while greeting each other before meeting

AUTOMATYCZNA REAKCJA

Jednakże, jak wiemy, oprócz transportu wy­stępują w handlu – zagranicznym inne -jeszcze  czynniki, które przedłużają w czasie drogę między momentem przyjęcia zlece­nia a momentem jego wykonania. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy eksporter., nie jest równdcześnie producentem to­waru. Tymczasem w dziedzinie obrotu towarami-konsumpcyj­nymi nieelastyczna podaż może spowodować zarówno względne, jak i bezwzględne obniżenie się popytu na dany, towar (oznako­wany marką lub w inny sposób zróżnicowany). Odnosi się to zarówno do towarów bieżącej konsumpcji, jak i trwałej.W odniesieniu do towarów konsumpcji bieżącej mechanizm ten polega na tym, że nabywca (użytkownik) przyzwyczaja się do zakupywania towaru danej firmy, często pod wpływem re- klamy. Jego reakcja na-dane opakowanie, wzór lub kolor jest niejako automatyczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *