turned on monitoring screen

NA PÓŁCE SKLEPOWEJ

W pewnym momencie nie znajduje to­waru tej marki na półce sklepowej, decyduje się więc na wybór innego, artykułu spełniającego identyczne, lub prawie identycz­ne funkcje. Ten drugi artykuł może być również, odpowiednio intensywnie reklamowany. Dotychczas jednak reklama jego nie działała na tego nabywcę w takim stopniu jak reklama towaru nabywanego stale. Po zakupieniu innego towaru nabywca może dojść do wniosku, żę właściwie nie odpowiada mu on mniej niż kupowany poprzednio. W rezultacie przerzuca – się z dawnej marki na nową. Tak więc już jednorazowy brak towaru może doprowadzić do spadku jego sprzedaży. Jeszcze bardziej oczy­wisty jest tego rodzaju skutek, jeżeli wspomniana sytuacja po­wtarza się częściej.W odniesieniu do towarów konsumpcji trwałej, wbrew pozo­rom efekt nieelastyczności podaży jest taki sam jak w obrocie towarami konsumpcji bieżącej, aczkolwiek mechanizm jego po­wstawania jest nieco inny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *