man drawing on dry-erase board

UZGADNIANIE Z AGENTEM

Zdarzają się również przypadki, kiedy;zleceniodawca uzgadnia z agentem, że .w przypadku: pośredniczenia , przy ;zawieraniu,; transakcji agent będzie gwarantował wypłacalność firm nabywających to­war danego eksportera, w związku z czym otrzyma również do­datkową prowizję — del credere (zob. rozdz. III). Niezależnie od .wszystkich wymienionych wyżej czynników pewien .wpływ na wysokość prowizji agencyjnej wywierają.umiejętności.ne­gocjacyjne przedstawiciela zleceniodawcy zawierającego umowę z agentem. Wpływ jest oczywiście tym skuteczniejszy,- im lepsza. jestrpózycja negocjacyjna’zleceniodawcy ‘(dotychczasowa wielkość sprzedaży na danym rynku, uznana marka jego towaru itp.).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *