Photo of Man Holding a Book

W PRZEDSTAWIONYCH WARUNKACH

W przedstawionych warunkach eksporter — który sprzedaje ‘ towar oznakowany własną marką handlową i przygotowany w taki sposób, że może być dostarczony bezpośrednio konsu­mentowi lub użytkownikowi — ma do wyboru jako pośrednie ogniwa sprzedaży zarówno hurtownika, jak i przedsiębiorstwa typu supermarketowego. Wykorzystanie obu możliwości lub tylko jednej z nich zależy głównie od wielkości sprzedaży towaru tego eksportera. Kiedy, eksporter przewiduje lub faktycz­nie osiąga sprzedaż w skali całego rynku importowego i w związku z tym oddziałuje na rynek danego towaru w skali krajowej, musi dążyć do tego, aby jego towar był obecny stale i możliwie we wszystkich, sklepach, które sprzedają towary, podobne.-Jeżeli natomiast działa lub zamierza działać jedynie na skalę lokalną, korzysta z jej pośrednich ogniw sprzedaży, które ‘ umożliwiają mu w sposób najbardziej doskonały realizację jego polityki sprzedaży na rynku. Może więc wybrać bądź jeden z możliwych kanałów dystrybucji na tym terenie, bądź też wszystkie dostępne na nim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *