laptop computer on glass-top table

SPRZEDAWANY TOWAR

Kiedy-sprzedawany przez eksportera towar nie ma charak­teru towaru standardowego, a więc kiedy jest to towar o jako­ści lepszej niż przeciętna, kanały jego dystrybucji mogą być z góry określone; Zazwyczaj nie jest on sprzedawany w dużych ilościach i dlatego może się okazać celowe korzystanie z pośred­nictwa agenta, którego zadaniem jest w tym przypadku pośred­niczenie przy zawieraniu umów bezpośrednio z właścicielami sklepów detalicznych. Towary takie, jak ustaliliśmy wyżej, nie są sprzedawane na zasadach samoobsługi lub podobnych. Za­zwyczaj sprzedają je sklepy posiadające odpowiednią markę i zaopatrujące określoną grupę nabywców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *