white and blue printer paper

MODEL INTERAKCJI TYPOWYCH

Zarazem jest to model interakcji jednostek typowych. Znaczy to, że obszary osobliwe (buntu i zniewolenia, a także miłości bliźniego i zbieszenia) u różnych jednostek przebiegać mogą – jak o tym jbyła już mowa – niejednakowo. Zależności konkretne obrazujące stosunki między poszczególnymi ludźmi różnią się między sobą – być może zgoła różnią się w każdym przypadku z osobna – ale podpadają wszakże pod powyższy schemat, zawierają więc w szczególności owe obszary osobliwe.Znaczy to jednak także, iż nie wyklucza się istnienia pewnych ilościowo marginesowych populacji osobliwych, a więc takich ludzi, których stosunki z innymi ludźmi opisują pewne charakterystyczne warianty zależności normalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *