Photo of Man Holding a Book

POCHODNY INTERES

Interes pochodny, instrumentalnie podporządkowany pierwszemu, polega natomiast na gromadzeniu środków panowania, a więc na potencjalnym opanowywaniu ludzi.Można byłoby powiedzieć, że jest ono realizowane za pośrednictwem pewnych materialnych rzeczy i to takich, dysponowanie którymi jest w dariym społeczeństwie zmonopolizowane w rękach mniejszości. Warun­kiem uczestnictwa w tym szczególnym rodzaju panowania człowieka nad człowiekiem jest tedy dyspozycja środkami materialnymi zmonopolizo­wanymi w rękach pewnej mniejszości społeczeństwa, a więc przynależ­ności do określonej klasy społecznej. Tym odróżnia się panowanie klasowe od – dajmy na to – panowania ojca nad dziećmi w rodzinie patriarchalnej: w jednym i w drugim wypadku mamy do czynienia z potencjalnym przynajmniej zniewoleniem człowieka przez człowieka, ale tylko w pierwszym wypadku jest to efektem zmonopolizowania pewnego typu środków materialnych w rękach mniejszości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *