Macbook Pro on Brown Wooden Table

OBRAZ STOSUNKÓW

Obraz stosunków społeczno-politycznych winien więc obejmować zarówno obszar konfliktu, jak i obszar konsensusu. Nazwijmy poziomem konfliktu władzy i społeczeństwa obywatelskiego procent obywateli zbuntowanych (a więc znajdujących się w swoim paśmie buntu w stosunku do władzy), a poziomem konsensusu procent obywateli oddanych władzy (a więc znajdujących się w paśmie najwyższej życzliwości wobec władzy).Nazwijmy, dalej, alianacją obywatelską stosunek ilości działań społecz­nych objętych regulacją władczą do ogółu takich działań; alienacja obywatelska jest więc procentem działań zbieszonych. W granicznym wypadku, kiedy wszystkie działania społeczne są podejmowane w stanie zniewolenia, mówimy, że społeczeństwo znajduje się w stanie totalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *