Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

W OBROCIE MIĘDZY KRAJAMI

Często jednak w’obrocie między krajami socjali stycznymi znajdują się-towary konsumpcyjne, których nie eksportuje się do krajów kapitalistycznych. W tych przypad­kach podstawą do ustalenia ceny może być cena (gdy jest znana) żądana za podobny towar przez innego eksportera z kraju socja­listycznego, ewentualnie skorygowana na podstawie wyni­ków kalkulacji dewizowej. Jeżeli nie ma takich możliwości przyrównania, konieczne staje się oparcie ceny eksportowej na kalkulacji dewizowej. W pewnych przypadkach podstawą do ustalenia ceny eksportowej towarów konsumpcyjnych sprzeda­wanych do kraju socjalistycznego staje się cena wewnętrzna kraju eksportującego (nawet detaliczna).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *