person using iMac

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Podejmuje takie działania, które zapewniają m utrzymanie się w danej grupie. Mechanizmy konkurencji powodują, że do grupy uczonych wchodzą me te osoby (chociaż zdarza się, że obie sprawy idą w parze), które prezentuj; opisującą rzeczywistość, lecz te, które są w stanie wykazać się największą liczbą zwolenników. Dysponowanie materialnymi środkami produkcji i upowszechniania wiedzy pozwala jednocześnie na stałą ekspansję.Powyższe ustalenia są trafne, to można już określić na czym polega socjologiczny sens kategorii podmiotowości. Oto jeżeli jednym z aspektów podmiotowości jest możliwość realizacji własnych preferen­cji to w związku z tym, iż preferencje zrelatywizowane są do interesów zarówno indywidualnych, jak i grupowych – z uwagi na wielość ról społecznych pełnionych przez jednostki – opis i wyjaśnienie tej kategorii wymagają rozważania mechanizmów funkcjonowania całej struktury społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *