person typing on Apple Cordless Keyboard

KRĘGI ZNIEWOLENIA

Proces zniewalania pewnych ludzi wymaga stosowania przymusu, a przynajmniej realnej groźby jego zastosowania. Są wszakże i tacy, dla których panowanie nad innymi, a więc możliwość ich zniewalania jest tak pociągająca, że sami skłonni są do poddania się silniejszym za cenę panowania nad innymi. Spróbujmy skonceptualizować to zjawisko we wprowadzonych terminach.Zauważyć warto, że relacja panowania, tak jak została powyżej określona, pozwala utworzyć pewne łańcuchy. Rozważmy osobę X o sfe­rze wpływu obejmującej fragment pola aktywności osoby Y; z przyjętych określeń wynika, że Y jest zniewolony przez X-a z uwagi na pewne preferencje X-a. Dopuszczalna jest na mocy tych określeń sytuacja, w której y z kolei ma własną sferę wpływu obejmującą fragment pola aktywności jakiegoś Z; Z jest więc również zniewolony przez y-ka ze względu na pewne preferencje tego ostatniego. Otóż jeżeli jest tak, że Y uzyskał swoją sferę wpływu – a więc i możliwości zniewalania Z-ta – od X-a w zamian za to, że sam się poddał zniewoleniu z jego strony, to mówimy, że X, Y, Z tworzą łańcuch zniewolenia. Zasadą tego łańcucha jest więc przetarg polegający na rezygnacji z własnej wolności w zamian za możliwość zniewalania innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *