Man Using Laptop

ZDEFINIOWANIE WARTOŚCI

Zbierając stwierdzam, że zdefiniowanie wartości jako aktualizowa­nych w danej sytuacji standardów ewaluacji pozwala na ujęcie ich w oparciu o teorię psychologii ogólnej i psychologii osobowości. Wynika z nich, że możemy wyróżnić co najmniej cztery kategorie standardów ewaluacyjnych będących składnikami subsystemów Standardu Regulacji i Regulatora Kierunkowego. Standardy te mogą aktualizować się pojedynczo lub równocześnie, wytwarzając tym samym wartości o różnym poziomie złożoności i konsystencji znaczeniowej. Standardy Hedoniczne wytwarzają wartości powiązane z emocjami prostymi. Standardy Społeczne wytwarzają wartości stanowiące wyraz koncepcji dobra i zła. Standardy Postulatywne wytwarzają wartości, których znak wiąże się z podmiotowymi postulatami dotyczącymi stanu rzeczywistości. Standardy Normatywne są – podobnie jak Standardy Społeczne „włożone” w osobowość z zewnątrz. Są one wyrazem paradygmatów opisujących właściwe dla danej kultury oczywistości, a więc normy normalnego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *