person using smartphone and laptop at the same time

STANDARDY WSPÓLNE

Odsyła­jąc czytelnika do zawartych w wymienionej pracy kazuistyk tu wspomnę tylko, że wynikiem działania tego mechanizmu jest zawężenie z biegiem lat obszaru funkcjonowania standardów ewalua­cyjnych. W pewnych warunkach, na przykład przy skrajnej zmianie środowiska odniesienia, mogą one zostać wyeliminowane niemal w całości. Opisywali to badacze ludzi nagle przeniesionych ze środowis­ka wiejskiego do miejskiego. Pozostają wówczas czynrie tylko standardy wspólne dla obydwu środowisk jak pazerność, ograniczanie sfery interesów społecznych do rodziny, a przestają funkcjofiować standardy, które w naturalnym środowisku wiejskim kompensowały ich jednostronność. Nie powstawały natomiast standardy nowe. Taki stan rzeczy występuje w toku życia osoby pozostającej na poziomie Wartości Społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *