digital marketing artwork on brown wooden surface

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Zamiast tego, albo równo­legle, może on sprzedawać bezpośrednio detalistom.Sprzedaż detalistom towaru nawet pochodzenia zagranicznego stała się możliwa dopiero w bieżącym stuleciu. Rozszerza się ‘ ona w miarę wzrostu sprzedaży typu’samoobsługowego oraz po­wstawania przedsiębiorstw posiadających sieć punktów na tery­torium-całego kraju i zajmujących się sprzedażą detaliczną. Charakterystyczne dla tego rodzaju sprzedaży detalicznej, jest to, że,nabywcy kupując.towar bezpośrednio od zagranicznego dostawcy domagają się przygotowania towaru w taki sposób, aby nie trzeba było wykonywać przy nim dodatkowych czynno­ści w rodzaju sortowania, pakowania, montażu czy prasowania (garderoba),. a więc’ czynności, które  często wykonywane są przez hurtowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *