people sitting at the table

RODZAJ SPRZEDAWANEGO TOWARU

Wpływ rodzaju sprzedawanego towaru zleceniodawcy na wa­runki działania agenta wyraża się w-wielkości dostaw jednost­kowych oraz w. liczbie kontrahentów,- z którymi agent musi się kontaktować; w celu, doprowadzenia, do zawarcia- transakcji. W; przypadku gdy. przedmiotem sprzedaży są towary masowe, liczba odbiorców, tych towarów j est z reguły ograniczona i w po­szczególnych krajach jest ich zazwyczaj stosunkowo niewielu. Kontakty są-więc wówczas znacznie łatwiejsze. Jeżeli ponadto towar jest jednorodny i nie ma potrzeby wyjaśniania jego cech charakterystycznych, działalność agenta ogranicza się do.zapro­ponowania sprzedaży. W obrocie towarami bieżącej konsumpcji, których sprzedaż dokonuje się w sposób ciągły, agent — jeżeli włączany jest do obrotu za granicą —powinien .utrzymywać ciągły kontakt z pośrednimi ogniwami sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *