person using iMac

AGENT HANDLOWY ZAGRANICĄ

Kontakt ten jest względnie, łatwy,, jeżeli, sprzedaż „prowadzi od pewnego ężasu określona sieć, zbytu. Agent -‘może .’ułatwić wtym.przy- i padku działalność zleceniodawcy na rynku, zbierając zamówie­nia na kolejne dostawy i czuwając nad ich realizacją oraz wy­szukując- nowych klientów,; gdy zleceniodawca zamierza roz­szerzyć sprzedaż;na inny. rodzaj^sieci sprzedaży lub na inne ‘terytoria. Najtrudniejsze jest .zadanie agenta – .pośredniczącego przy sprzedaży sprzętu, inwestycyjnego.. Każdy zakup .dotyczy, bo-j wiem z reguły ,nie więcej niż jednego egzemplarza maszyny. Ponownie towar taki może‘być .kupiony ‘przez tego samego odbiorcę dopiero po pewnym okresie, nawet po kilku czy kilku­nastu latach (w zależności od rodzaju maszyny i’jej przeznacze­nia). Kolejna; sprzedaż odnosi się Więc dó kolejnego klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *