turned on monitoring screen

CHARAKTERYSTYCZNE PODEJŚCIE

Takie podejście, charakterystyczne dla tradycjonalnych porządków społecz­nych, traktuje człowieka przedmiotowo, jako element – skomplikowa­nego wprawdzie, lecz dającego się się poznać – organizmu, w którym sztywność społecznych podziałów i kodyfikacja wymogów ról zapewniają bezkolizyjne realizowanie celów trwania zbiorowości. Rzeczywiste funkcjonowanie społeczeństw, szczególnie zaś społeczne konflikty, którymi brzemienna jest cała historia ludzkości, konflikty przy tym zagrażające niejednokrotnie podstawom egzystencji człowieka, skłaniają do zakwestionowania przekonania o możliwości w pełni bezkonflikto­wego funkcjonowania systemów społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *