digital marketing artwork on brown wooden surface

MATERIAŁ KLINICZNY

W oparciu na przykład o materiał kliniczny dotyczący nerwic egzy­stencjalnych [Raport z badań 1985] można by stwierdzić, że Wartości Pos­tulowane (tak można je nazwać w odróżnieniu od Wartości Hedonicznych Społecznych) stanowiąc z jednej strony źródło dynamiki zmian są też, podobnie jak każde użycie w praktyce produktów kodu hierarchicznego, bardziej ryzykowne. Ich zaletą jest możliwość stabilizacji działań daleko- dystansowych, wykraczających poza algorytmy stereotypów społecznych.Czynnikiem stabilizującym Wartości Postulowane jest ich odniesie­nie czyli Wiedza Uniwersalna – holistyczny model rzeczywistości zawierający odpowiedzi na pytania podstawowe – Czym jest Świat?, Czym jest człowiek? i Kim jestem ja jako człowiek w tym świecie?Badanie Mapy Organizacji Zadań i jej zmian w kilkunastoletnich odcinkach czasu [Ibidem ] wskazywałoby na to, że wbrew oczekiwaniom to co subiektywnie jednostka skłonna jest traktować jako swoje nadrzędne zadanie życiowe nie pozostaje w wyraźnym związku treścią złożonością Wiedzy Uniwersalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *